เหรียญหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง ปี2472 กะไหล่ทอง

 

เหรียญหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง ปี2472 กะไหล่ทอง

                  เหรียญหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง จ.พิจิตร จัดสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2472 ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปทรงเสมา มีหูในตัว ขอบข้างเลื่อย ด้านหน้าเหรียญตรงกลางเป็นรูปจำลองหลวงพ่อเพชร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชร ข้างบนจารึก “หลวงพ่อเพ็ชร” ข้างล่างจารึก “พ.ศ.๒๔๗๒” ด้านหลังเหรียญข้างบนจารึก “เมืองพิจิตร” ถัดลงมาเป็นอักขระขอม 7 แถว    

แถวที่ 1  คือ ส ท ท ท ติ สิ ท ทิ

แถวที่ 2 คือ จิ ตํ ติ พ วํ

แถวที่ 3 คือ พุ ท สํ มิ อ สํ วิ สุ

แถวที่ 4 คือ อิ ติ ม ส น ม อ อุ

แถวที่ 5 คือ น โม พุท ธา ย

แถวที่ 6 คือ อ พุท ตะ ติ

แถวที่ 7 คือ น ติ ริ อ อ 

            หลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง เป็นพระพุทธรูปมีพุทธลักษณะที่งดงาม และมีความศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านเมืองพิจิตร เป็นพุทธศิลปะสมัยแสนยุคแรก 

            หลวงพ่อเพชร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชร หล่อด้วยเนื้อสัมฤทธิ์

Visitors: 9,303