พระเนื้อเมฆสิทธิ์ พระอาจารย์ทับ วัดอนงคาราม พิมพ์ซุ้มชินราช

พระเนื้อเมฆสิทธิ์ พระอาจารย์ทับ วัดอนงคาราม พิมพ์ซุ้มชินราช

            พระเนื้อเมฆสิทธิ์ พระอาจารย์ทับ วัดอนงคาราม กร