เหรียญหันข้างหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม ปี พ.ศ.2513 เนื้อทองคำ

เหรียญหันข้างหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม ปี ..2513 เนื้อทองคำ 

            เหรียญหันข้างหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม จัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2513 เมื่อคราวหลวงพ่ออายุครบ 80 ปี ในวันที่ 13 กันยายน 2513 ซึ่งถือว่า