พระปิดตาหลวงพ่อทับ วัดอนงคาราม พิมพ์ชะลูดเล็ก  เนื้อเมฆสิทธิ์