พระปิดตาหลวงพ่อทับ วัดอนงคาราม พิมพ์ต้อ  เนื้อเมฆสิทธิ์

พระปิดตาหลวง