พระพุทโธน้อย พิมพ์จัมโบ้ เนื้อผงพุทธคุณ คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพฯ ปี 2494

พระพุทโธน้อยพิมพ์จัมโบ้เนื้อผงพุทธคุณคุณแม่บุญเรือนโตงบุญเติมวัดอาวุธวิกสิตารามกรุงเทพฯปี 2494

               “พระพุทโธน้อยคุณแม่บุญเรือนเป็นพระเครื่องขนาดเล็ก พิมพ์ทรงสามเหลี่ยม 

องค์พระพุทธประทับนั่งปางมารวิชัย เหนือฐานบัวสองชั้น พระเกศเป็นมุ่นเมาลี พระนาสิกเป็นสันนูน พระเนตรเม็ดกลมนูน พระหัตถ์ซ้ายถือหม้อน้ำมนต์ 

ด้านหลัง อักขระขอมจารึกเป็นเส้นลึกอ่านว่า “พุทโธ”

           พระพุทโธน้อย จัดสร้างขึ้นที่ วัดอาวุธวิกสิตาราม บางพลัดนอก ธนบุรี 

คุณแม่บุญเรือนได้ร่วมสร้างและทำพิธีอธิษฐาน ปี พ.ศ.2494 

 

จัดสร้างด้วยกัน 4 พิมพ์ได้แก่

 

1.พระพุทโธน้อย พิมพ์จัมโบ้

2.พระพุทโธน้อยพิมพ์ใหญ่ 

3.พระพุทโธน้อยพิมพ์กลาง 

4.พระพุทโธน้อยพิมพ์เล็ก 

 

พระพุทโธน้อยจัดสร้างทุกพิมพ์รวมจำนวน 100,000 องค์ 

 

   คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม ท่านถือกำเนิดในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 

ท่านเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม ปี พ.ศ.2437 ท่านได้กำเนิดในครอบครัว ที่มีฐานะค่อนข้างยากจน มีนายยิ้ม กลิ่นผกา เป็นบิดา และมีนางสวน กลิ่นผกา เป็นมารดา 

สถานที่เกิดอยู่ที่คลองสามวา อ.มีนบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อมีอายุพอสมควรก็ได้สมรสกับ ส.ต.ท.จ้อย โตงบุญเติม โดยได้ประกอบอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า เป็นการช่วยสามีอีกแรงหนึ่ง และรับรักษาโรคโดยเป็นหมอนวด ซึ่งการเป็นหมอนวดเพื่อรักษาโรคนั้น ท่านทำเป็นการกุศลไม่มีสินจ้าง ขณะเดียวกันท่านยังมีความสามารถในการทำคลอด หรือเป็นหมอตำแยแผนโบราณด้วย ทำให้ท่านมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากในขณะนั้น

 

   ด้วยความเลื่อมใสในพุทธศาสนา ขณะที่ยังใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับ ส.ต.ท.จ้อย ได้ไปฟังพระสวดมนต์ ฟังธรรมที่วัดสัมพันธวงศ์อยู่บ่อยๆ ทั้งได้ฝึกหัดทำวิปัสสนากัมมัฏฐานที่วัดนี้ด้วย ทำให้คุณแม่บุญเรือนมีความใกล้ชิดและผูกพันในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก คุณแม่บุญเรือนก็ได้ลาสามีบวชเป็นชีและอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดสัมพันธวงศ์ ได้พากเพียรพยายามฝึกวิปัสสนากัมมัฏฐาน

 

   คุณแม่บุญรือนได้วายชนม์ เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2507 เวลา 11.20 น. 

สิริอายุรวม 70 ปี

 

Visitors: 2,213