พระพุทโธน้อย พิมพ์จัมโบ้ เนื้อผงพุทธคุณ คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพฯ ปี 2494