เหรียญหัวกะโหลกพรายกระซิบ วัดดอน ยานนาวา กทม. ปี 2500

เหรียญหัวกะโหลกพรายกระซิบ วัดดอน ยานนาวา กทม. ปี 2500 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง

&