เหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิง พิมพ์หยดน้ำ ปี 2482 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง

เหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิง พิมพ์หยดน้ำ ปี 2482
เนื้อทองแดง