พระกริ่งน้ำท่วม เจ้าคุณศรีสนธิ์ วัดสุทัศน์ ปี 2485 เนื้อแดง

พระกริ่งน้ำท่วม เจ้าคุณศรีสนธิ์วัดสุทัศน์ปี 2485 เนื้อแดง

            พระกริ่งท่านเจ้าคุณศรีสัจจญาณมุนี (สนธ์) วัดสุทัศน์ กทม. (รุ่นน้ำท่วม) จัดสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2485 เป็นวันที่กรุงเทพฯ ถูกน้ำท่วมหนัก ระดับน้ำลานพระรูปทรงม้าถึงเข่า และช่วงเวลานั้นเป็นฤกษ์สำคัญ พิธีเททองหล่อพระกริ่ง ที่วัดสุทัศน์ จึงเป็นที่มาของชื่อ “พระกริ่งน้ำท่วม”

            พระกริ่งน้ำท่วมมีการเททองหล่อ ทั้งหมด 2 ฤกษ์ มีฤกษ์เช้า กับฤกษ์บ่าย แบ่งเป็น 2 เนื้อ มีเนื้อเหลืองกับเนื้อแดง รวมกัน 1,300 องค์ 

            พระกริ่งน้ำท่วมเนื้อเหลือง สร้างฤกษ์เช้า จำนวนการสร้าง 800 องค์ บรรจุกริ่งในตัว 1 รู วรรณะ เหลืองออกขาว บางองค์ผ่านการแต่งโดยช่างประสาร ส่วนใหญ่ประมาณ 95% จะตอกโค้ดมีไส้ (โค้ดใหญ่) และลงเหล็กจารโดยเจ้าคุณศรี พระกริ่งรุ่นนี้ ส่วนมากจะแต่ง หรือไม่แต่งก็มี

            กระบวนการหล่อพระกริ่ง ดำเนินไปจนน้ำท่วมทะลัก เข้าประตูวัดสุทัศน์ ต้องยุติการหล่อพระไว้ชั่วคราว ระหว่างนี้ช่างหล่อเริ่มเห็นว่า เนื้อพระกริ่งออกเหลืองมากไป ก็เติมทองแดงเข้าไป

            พระกริ่งน้ำท่วมเนื้อแดง สร้างฤกษ์บ่าย จำนวนสร้าง 500 องค์ บรรจุกริ่งในตัว 1 รู วรรณะ แดงปนชมพูอ่อนกลับน้ำตาล บางองค์ผ่านการแต่งโดยช่างประสาร 95% ตอกโค้ดมีไส้ (โค้ดใหญ่) และลงเหล็กจารใต้ก้นพระโดยเจ้าคุณศรีฯ พระกริ่งรุ่นนี้ มีทั้งแต่งและไม่แต่ง

 

ขอบคุณที่มาข้อมูล : หนังสือทำเนียบพระกริ่ง เจ้าคุณศรีฯ (สำนักพิมพ์คเณศ์พร พ.ศ.2535)

 

Visitors: 2,213