พระกริ่งน้ำท่วม เจ้าคุณศรีสนธิ์ วัดสุทัศน์ ปี 2485 เนื้อแดง

พระกริ่งน้ำท่วม เจ้าคุณศรีสนธิ์วัดสุทัศน์ปี 2485