พระสมเด็จอรหัง สมเด็จพระสังฆราช (สุก ไก่เถื่อน) หลังจาร “อรหัง”