เหรียญหลวงพ่อโต ซำปอกง วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพฯ ปี 2473 เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน

เหรียญหลวงพ่อโต ซำปอกงวัดกัลยาณมิตร กรุงเทพฯปี 2473 เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน

            เหรียญหลวงพ่อโต ซำปอกง วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพฯ จัดสร้างขึ้น