เหรียญหลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง รุ่น2 พิมพ์อิติด ปี 2498 เนื้อทองแดง หลังพอกครั่ง