พระปิดตา หลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี เนื้อผงคลุกรัก

พระปิดตาหลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง .นนทบุรี เนื้อผงคลุกรัก

            พระปิดตา หลวงปู่กลิ่น จันทรังสี วัดสะพานสูง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จัดว่าเป็นพระที่น่าใช้มากๆ ลองลงมาจากพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมผู้เป็นอาจารย์

            หลวงปู่กลิ่นเป็นศิษย์ ที่ได้รับการถ่ายสรรพคาถาอาคมเกือบทุกอย่างจากหลวงปู่เอี่ยม และเป็นสมภารครองวัดต่อจากหลวงปู่เอี่ยมเมื่อท่านละสังขาร 

            พระปิดตารุ่นแรกๆ ของหลวงปู่กลิ่น สร้างขึ้นโดยแกะแม่พิมพ์ขึ้นใหม่ มีรูปลักษณะที่ละม้ายคล้ายกับพระปิดตาของหลวงปู่เอี่ยม

            พระ ปิดตาของหลวงปู่กลิ่น ใครต่อใครเชื่อว่าเรื่องเมตตาและโภคทรัพย์นั้นเป็นเลิศโดยแท้ สามารถอธิษฐานจิตขอได้ตามปรารถนาทุกประการ  

 

 

            พระครูโศภณศาสนกิจ นามเดิมว่า (กลิ่น) ท่านเกิดวันอังคาร ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11 ปี ฉลู ตรงกับวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2408 บิดาชื่อ นายเปลี่ยน มารดาชื่อ นางอิ่ม จันทร์เปลี่ยน บ้านเดิมของบรรพบุรุษ อยู่ที่ ต.บางแพรก อ.นนทบุรี จ.นนทบุรี 

            เมื่ออายุได้ 11 ปี ท่านได้ไปศึกษาอักษรวิธี ที่วัดท้ายเมือง ต.ตลาดขวัญ จ.นนทบุรี การศึกษาของท่านในครั้งนี้เป็นการศึกษาอักษรไทย  

            ครั้นอายุได้ 17 ปี ท่านได้บรรพชาและได้ ศึดษาอักษรขอมและบาลี ในสำนักท่านอาจารย์ อิน วัดหงส์รัตนาราม จ.ธนบุรี  

            อายุได้ 19 ปี โยมมารดาของท่านได้ถึงแก่กรรม ท่านจึงได้ลาเพศบรรพชา แล้วกลับมาอยู่ที่บ้านเดิมของท่าน 

            ครั้นเมื่อ พ.ศ.2426 ท่านได้ย้ายมาอยู่กับ ท่านอาจารย์เอี่ยม ที่วัดสะพานสูง ต.บ้านแหลมใหญ่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ในฐานะเป็นศิษย์ของท่านอาจารย์เอี่ยม 

            พ.ศ.2428 อายุท่านได้ 21 ปี จึงได้อุปสมบท ณ วันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 8 (แปดหลัง) ปีระกา ตรงกับวันที่ 24 กรกฎาคม ณ พัทสีมา วัดสะพานสูง พระอาจารย์เป็นพระอุปัชฌายะ พระอาจารย์รุ่ง วัดท้องคุ้ง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์น้อย วัดสัลเลข (วัดสาลีโข) เมื่อท่านอุปสมบทแล้วมีฉายาว่า  จนฺทรงฺสี 

            ท่านได้พำนักอยู่ที่วัดสะพานสูงตลอดมา และท่านชอบศึกษาหนักไปในทางวัปัสนาธุระ พร้อมทั้งได้ศึกษาทางเวชศาสตร์ จากพระอาจารย์เอี่ยมซึ่งเป็นพระอุปัชฌายะของท่านเป็นจำนวนมาก  จนถึงกาลเมื่อพระอาจารย์เอี่ยมได้มรณภาพไปแล้ว การศึกษาเวชศาสตร์ของท่านจึงค่อยเบาบางลง   

            (บทความทั้งหมด คัดลอกจากหนังสือแจกงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่กลิ่น ปี พ.ศ.2490)

            พ.ศ.2438 ท่านได้รับการแต่ตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดสะพานสูง โดยความเห็นพร้อมกันเป็นเอกฉัน ในทางฝ่ายประชาชน และทางคณะสงฆ์  ซึ่งมีพระปรีชาเฉลิม (แก้ว) วัดเฉลิมพระเกียรติ์เป็นผู้อนุมัติ  เมื่อท่านได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสแล้ว  ปรากฏว่าท่านเป็นผู้ทรงคุณธรรมหลายประการ คือท่านเป็นผู้มักน้อย ไม่ต้องการแสวงหาหรือสะสมในสิ่งที่ไม่จำเป็น ถือสันโดษ ไม่มีโลภะเจตนา พร้อมทั้งได้วางหลักการปกครองของวัดไว้เป็นระเบียบเรียบร้อย รัดกุม โดยยึดมั่นในสันติวิธีทุกประการ ท่านมีอุปนิสัยหนักไปในทางข้อวัตร์ปฎิบัติ และปฎิสังขรวัดวาอาราม 

            ฉะนั้นนับแต่ท่านได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดสะพานสูงแล้ว ท่านจึงเริ่มสถาปนาวัดให้เจริญขึ้นตามลำดับ อาทิเช่น จัดระเบียบกุฎิให้เข้าแถวเข้าแนวเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างโบถวิหาร ศาลาการเปรียญ จนวัดสะพานสูงได้เจริญขึ้นมาเป็นลำดับๆ 

            อีกประการหนึ่งท่านเป็นผู้สนใจในทางคันถธุระ คือการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ท่านเป็นผู้จัดสร้างโรงเรียนปถมขึ้น เพื่อให้อนุชนไค้รับการศึกษาเป็นอย่างดี แม้ในทางปริยัติท่านก็ได้จัดหาครูมาสอน และจัดการหาสถานที่ในการเรียนให้เป็นที่เรียบร้อย เช่นเดียวกัน พร้อมทั้งท่านได้จัดหาหนังสือฝ่ายปริยัติไว้มากามาย  ยังความสะดวกแก่ผู้ศึกษาเป็นอเนกประการ  

            อนึ่งท่านเป็นผู้ชำนาญในทานเวชกรรม อีกประการหนึ่งด้วย (ฉะนั้นจึงได้จัดพิมพ์ตัวยาที่ท่านเคยใช้ ไว้ข้างท้ายนี้ตามสมควร) ในทางอิทธิเวช ซึ่งท่านได้ศึกษามา ได้อำนวยผลให้แก่บรรดาศิษย์และบุคคลอื่นๆ  ที่เจ็บป่วยมา ให้เสื่อมคลายหายจากโรคนั้นๆ มีมากมาย  

            ในทางคาถาอาคมปลุกเสกเลขยันต์ ย่อมเป็นที่ซาบซึ้งในอำนาจอิทธปาติหาร แก่ปวงศิษย์ทั้งหลายเป็นอย่างดี  ท่านได้เข้าร่วมในพิธีปลุกเสกแหวนมงคลเก้า และเสมารูปสมเด็จพระสังฆราช  ของทางราชการนั้นเป็นหลายครั้งด้วยกัน   

            นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ชำนาญในทางโหราศาสตร์ด้วยอีกประการหนึ่งโดยอาศัยวิชาความรู้ และคุณธรรมของท่านดังกล่าวมาโดยย่อในข้างต้นนั้น ท่านจึงเป็นผู้ที่เคารพและนับถือของศิษยานุศิษย์ทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง 

ในปี พ.ศ.2447 ท่านได้รับตำแห่นงเป็นเจ้าคณะหมวด ต.บ้านแหลม 

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2467 ท่านได้รับตำแหน่งแต่งตั้งเป็นพระครูโสภณศาสนกิจ 

พ.ศ.2479 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการศึกษาประจำ อ.ปากเกร็ด 

พ.ศ.2482 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌายะ

พ.ศ.2487 ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสงฆ์อำเภอ ในตำแหน่งองค์การสาธารณปการณ์

            หลวงปู่กลิ่น ท่านได้มรณะภาพลง เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2490 สิริอายุรวมได้ 82 ปี 61 พรรษา 

 

 

Visitors: 2,213