เหรียญรัชฎาภิเศกมาลา หรือเหรียญเปลือย ปี พ.ศ.2436 (ร.ศ.112)

เหรียญรัชฎาภิเศกมาลา  ปี ..2436 (..112)

         &nbs