เหรียญที่ระลึก มหาสมณุตตมาภิเศก วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2434 (เหรียญปวเรศ หรือ เหรียญบาตรน้ำมนต์)

เหรียญที่ระลึก มหาสมณุตตมาภิเศก วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2434 (เหรียญปวเรศหรือเหรียญบาตรน้ำมนต์)

            เหรียญที่ระลึก มหาสมณุตตมาภิเศก วัดบวรนิเวศวิหาร จัดสร้างขึ้นในปี 2434  หรียญที่ระลึกมหาสมณุตตมาภิเศกนี้ใน