เหรียญหล่อหลวงปู่รอด วัดบางน้ำวน พิมพ์แซยิด ปี 2477

เหรียญหล่อหลวงปู่รอด วัดบางน้ำวน พิมพ์แซยิดปี 2477

            เหรียญหล่อหลวงปู่รอด วัดบางน้ำวน จ.สมุทรสาคร พิมพ์แซยิด จัดสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2477  เป็นเหรียญที่ออกในงานแซยิดครบรอบอายุ 72 พรรษา

ลักษณะโดยรวม เป็นเหรียญหล