สมเด็จบางขุนพรหม กรุเจดีย์เล็ก พิมพ์สามเหลี่ยม

สมเด็จบางขุนพรหม กรุเจดีย์เล็ก พิมพ์สามเหลี่ยม

            เมื่อครั้งที่ท่านเสมียนตราด้วงทำการบูรณะวัดบางขุนพรหมใน (วัดใหม่อมตรสในปัจจุบัน) นั้นท่านได้สร้างพระเจดีย์องค์ใหญ่และบรรจุพระสมเด็จบางขุนพรหมไว้ในพระเจดีย์องค์ใหญ่นี้ ในช่วงนั้นก็ได้มีการสร้างพระเจดีย์องค์เล็กเพื่อเป็นที่บรรจุอัฐิในองค์พระเจดีย์องค์เล็กเหล่านี้ (พระเจดีย์องค์เล็กมีจำนวนมากหลายองค์) ได้สร้างพระพิมพ์บรรจุในพระเจดีย์ด้วย ในปี พ.ศ.2508