หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ทรงเครื่อง

หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ทรงเครื่อง

            พระหลวงพ่อปานมีหัวใจสำคัญอยู่ที่ผงวิเศษ 3 สูตร” ที่บรรจุในองค์พระคือผงวิเศษหัวใจสัตว์ผงวิเศษจากยันต์เกราะเพชรและผงวิเศษ 5 ประการอันประกอบด้วยผงอิทธิเจผงปถมังผงมหาราชผงตรีนิสิงเหและผงพระพุทธคุณทำให้มีพ