เหรียญอาร์ม พระพุทธโสธร รุ่นแรก ปี 2460 เนื้อเงิน

เหรียญอาร์ม พระพุทธโสธร รุ่นแรกปี 2460 เนื้อเงิน

            เหรียญอาร์ม พระพุทธโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา รุ่นแรก จัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2460 สมัยที่พระอาจารย์หลินดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ ท่านได้ดำริจัดสร้าง เพื่อมอบแก่พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ ในการ “ซ่อมแซมฐานชุกชีขององค์หลวงพ่อโสธร” โดยมี ขุนศิรินิพัฒน์ มัคนายกวัด เป็นผู้ดำเนินงาน โดยสร้างเป็น 2 แบบ คือ เหรียญรูปอาร์ม และเหรียญรูปเสมา โดย “เหรียญรูปเสมา” สำหรับแจกเฉพาะกรรมการเท่านั้น

            “เหรียญอาร์มพระพุทธโสธร ปี 2460” มีการจัดสร้างเป็น 4 เนื้อ คือ เนื้อทองคำ, เนื้อเงิน, เนื้อสำริด และเนื้อทองแดง 

            ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปอาร์มขอบข้างเลื่อยด้านหน้าเหรียญตรงกลางเป็นรูปจำลองพระพุทธโสธรประทับนั่งเหนืออาสนะระบุปีที่สร้าง คือ..๒๔๖๐” ด้านล่างอาสนะเป็นลายกนกหน้าสิงห์ด้านข้างทั้ง 2 มีอักษรไทยว่า “พระพุทธโสทรเมืองฉเชิงเทรา” โดยมีตัว “อุ” ปิดหัว-ท้ายด้านหลังบนสุดเป็นตัว “อุ”  ต่อมาเป็นอักขระขอม 4 บรรทัด อ่านว่า “นะ โม พุท ธา ยะ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง” 

            แต่เนื่องจากมีการจัดสร้างเป็นจำนวนมาก เหรียญนี้จึงมีหลายแม่พิมพ์ ทั้งด้านหน้า และด้านหลัง 

โดย “แม่พิมพ์ด้านหน้า” แบ่งเป็น 3 พิมพ์ คือ 

1.พิมพ์สระอุติดชัด 

2.พิมพ์สระอุติดไม่ชัด 

3.พิมพ์สระอุติดไม่ชัด มีเส้นแตก หรือเรียกกันว่า “พิมพ์แตก” 

            ส่วน “แม่พิมพ์ด้านหลัง” มี 4 พิมพ์ สังเกตที่อักขระขอมบรรทัดสุดท้ายที่อ่านว่า “สุขัง พะลัง” คือ 

1.พิมพ์ยันต์ใหญ่ ตัว “ขัง” มีลักษณะกลมมน หางไม่ชิด 

2.พิมพ์ยันต์กลาง ตัว “ขัง” มีลักษณะแกะปลายหางชิดติดกันเป็นเส้นตรง 

3.พิมพ์ยันต์เล็ก ตัว “ขัง” มีลักษณะแกะปลายหางติดกัน แต่ไม่เชื่อมต่อกับช่วงตัว 

4.พิมพ์ยันต์เล็กบล็อกแตก จะเป็นพิมพ์ยันต์เล็ก ที่ตรงท้ายอักขระขอมบรรทัดสุดท้ายจะมีรอยขี้กลาก

 

            หลวงพ่อพุทธโสธร พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของฉะเชิงเทรา เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิฝีมือช่างล้านช้าง ตามตำนานเล่าว่า หลวงพ่อพุทธโสธร เป็นพระพุทธรูปหล่อสำริดปางสมาธิหน้าตักกว้างศอกเศษ มีรูปทรงสวยงามมาก ได้แสดงปาฏิหาริย์ลอยน้ำมา และมีผู้อัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้ แต่พระสงฆ์ในวัดเกรงจะมีผู้มาลักพาไปจึงได้เอาปูนพอกเสริมหุ้มองค์เดิมไว้จนมีลักษณะที่เห็นในปัจจุบัน แต่เดิม หลวงพ่อพุทธโสธรประทับอยู่ในโบสถ์หลังเก่าที่มีขนาดเล็ก รวมกับพระพุทธรูปอื่นๆ 18 องค์ ต่อมาได้ถูกยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร มีนามว่า วัดโสธรวรารามวรวิหาร เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2501 

            ต่อมาจนกระทั่งในปี พ.ศ. 2509 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เสด็จราชดำเนินมาที่วัดแห่งนี้ มีพระราชปรารภเรื่องความคับแคบของพระอุโบสถเดิม พระพรหมคุณาภรณ์ จริปุณโญ ด. เจียม กุลละวณิชย์ อดีตเจ้าอาวาสจึงได้รวบรวมเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อที่ดินสำหรับสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการสร้าง และทรงเป็นผู้กำกับดูแลงานสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อ พ.ศ. 2531 และทรงประกอบพิธียกยอดฉัตรทองคำ น้ำหนัก 77 กิโลกรัม ประดิษฐานเหนือยอดมณฑป เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2539 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จมาทรงตัดหวายลูกนิมิต เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2549) ริมแม่น้ำบางปะกง ต.หน้าเมือง จ.ฉะเชิงเทรา

 

Visitors: 2,213