เหรียญอาร์ม พระพุทธโสธร รุ่นแรก ปี 2460 เนื้อเงิน

เหรียญอาร์ม พระพุทธโสธร รุ่นแรกปี 2460 เนื้อเงิน

            เหรียญอาร์ม พระพุทธโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา รุ่นแรก จัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2460 สมัยที่พระอาจารย์หลินดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ ท่านได้ดำริจัดสร้าง เพื่อมอบแก่พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ ในการ “ซ่อมแซมฐานชุกชีขององค์หลวงพ่อโสธร” โดยมี ขุนศิรินิพัฒน์ มัคนายกวัด เป็นผู้ดำเนินงาน โดยสร้างเป็น 2 แบบ คือ เหรียญรูปอาร์ม และเหรียญรูปเสมา โดย “เหรียญรูปเสมา” สำหรับแจกเฉพาะกรรมการเท่านั้น

&n