หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์เม่นบัว 2 ชั้น 8 จุด หรือ เม่นใหญ่