พระสมเด็จ วัดระฆังโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่

พระสมเด็จ วัดระฆังโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่

            พระสมเด็จวัดระฆังโฆษิตาราม สร้างโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังษี เป็นพระเครื่องที่มีผู้นิยมสูงสุดในประเทศไทย และนักนิยมสะสมพระเครื่องทั่วประเทศต