เหรียญหลวงพ่อวัน วัดประสิทธิชัย รุ่นแรก ปี 2487 เนื้ออัลปาก้า

เหรียญหลวงพ่อวัน วัดประสิทธิชัย รุ่นแรกปี 2487 เนื้ออัลปาก้า

            เหรียญหลวงพ่อวัน มะนะโส วัดประสิทธิชัย จ.ตรัง รุ่นแรก จัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2487 เพื่อเป็นที่ระลึกในการบำเพ็ญกุศลอายุครบ 68 ปี ในสมัยดำรงตำแหน่งพระครูมันตภานีสังคการ รองเจ้าคณะจังหวัดตรัง 

             ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ หูในตัว ด้านหน้าเหรียญตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อวันครึ่งองค์ห่มจีวร โดยรอบมีอักษรไทยว่า รองเจ้าคณะจังหวัดตรังพระครูมันตภานีสังคการ (วันมะนะโส) วัดประสิทธิชัย ส่วนพิมพ์ด้านหลัง ตรงกลางเป็นยันต์พระเจ้า 5 พระองค์ ชักเป็นยันต์สี่ ด้านบนสุดชักเป็นยันต์องค์พระมีอักษรไทยกำกับโดยรอบว่า ไว้เปนที่ระลึกเพื่อความสวัสดีในการบำเพ็ญกุศลเมื่ออายุครบ 68 ปี 2487”

 

             หลวงพ่อวัน มะนะโส เป็นชาวจังหวัดตรังโดยกำเนิด เกิดที่บ้านตำบลควนขัน อายุ 13 ปีได้มาอยู่กับท่านอธิการเรือง วัดป่าพยอม จังหวัดพัทลุง เพื่อศึกษาอักขรสมัยจนแตกฉานเชี่ยวชาญทั้งภาษาไทยและภาษาขอม พออายุ 17 ปีจึงบวชเป็นสามเณร ศึกษาด้านพระปริยัติธรรม ทั้งร่ำเรียนด้านพุทธาคมจากเจ้าสำนักวัดเขาอ้ออันลือเลื่องของภาคใต้จนชำนาญการ เมื่ออายุครบบรรพชา ท่านจึงอุปสมบท ณ วัดป่า พยอมนั้นเอง

            ท่านได้ติดตามพระอุปัชฌาย์คงไปศึกษาด้านพระธรรมคัมภีร์ ที่วัดตูล 3 พรรษา แล้วย้ายไปจำพรรษากับพระครูกาชาดที่วัดป่าลิลัย เพื่อศึกษาด้านวิปัสสนาธุระอีก1 พรรษา จากนั้นเดินทางกลับบ้านเกิดจำพรรษา ณ วัดประสิทธิชัย จังหวัดตรัง กระทั่งเจ้าอาวาสองค์เดิมมรณภาพ ท่านจึงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสสืบมา

            หลวงพ่อวัน เป็นพระภิกษุที่ถือได้ว่ากำเนิดมาเพื่อเผยแผ่พระบวรพุทธศาสนาและช่วยเหลือเกื้อกูลมนุษยชาติโดยแท้ ท่านเคร่งครัดในวัตรปฏิบัติ พัฒนาศาสนสถานและศาสนวัตถุ ทั้งสงเคราะห์ผู้มีความตกทุกข์ได้ยากอย่างไม่เลือกชั้นวรรณะ จนเป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสของบรรดาชาวบ้านชาวเมืองและจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างมาก ท่านได้รับการแต่งตั้งสมณศักดิ์เรื่อยมา สมณศักดิ์สุดท้ายได้รับการสถาปนาแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะที่ พระบริสุทธิศีลาจารย์ สังฆปาโมกข์ เจ้าคณะจังหวัดตรัง ในปี พ.ศ.2493 

            หลวงพ่อวัน มะนะโส ท่านมรณภาพในปี พ.ศ.2503 สิริอายุรวม 84 ปี 64 พรรษา

 

Visitors: 2,214