พระกริ่งชัยมงคล หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ ปี 2516 เนื้อทองคำ

พระกริ่งชัยมงคลหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ ปี 2516 เนื้อทองคำ   

            พระกริ่งชั