เหรียญรูปเหมือนไต้ฮงกงโจวซือ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง

เหรียญรูปเหมือนไต้ฮงกงโจวซือ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง    

             มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งยังได้จัดสร้าง "เหรียญรูปเหมือนไต้ฮงกงโจวซือ รุ่นแรก" สันนิษฐานว่าเหรียญรุ่นแรกนี้สร้างราวปี พ.ศ.2480- 2493 อาจจะสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสที่ได้จดทะเบียนก่อตั้งมูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต