เหรียญครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดบ้านปาง ปี 2517 เนื้อเงิน

เหรียญครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดบ้านปาง ปี 2517 เนื้อเงิน 

            เหรียญครูบาเจ้าศรีวิชัย สิริวิชโย วัดบ้านปาง อ.ลี้ จ.ลำพูน จัดสร้างเมื่อปี พ.ศ.2517 โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณุพันธ์ ยุคล เป็นองค์ประธาน และคุณนิตย์ พงษ์ลัดดา เป็นผู้ดำเนินการสร้าง ช่างผู้บรรจงแกะแม่พิมพ์ คือ ช่างยิ้ม ยอดเมือง ช่างผู้มากด้วยฝีมือเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป พระเถราจารย์ผู้ร่วมพิธีพุทธาภิเษก ล