เหรียญทรงเสมา หลวงปู่เม่ง วัดบางสะแกใน รุ่นแรก ปี พ.ศ.2506

เหรียญทรงเสมา หลวงปู่เม่ง วัดบางสะแกใน รุ่นแรก ปี พ.ศ.2506

      เหรียญหลวงป