เหรียญกลม หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ จ.พระนครศรีอยุธยา

เหรียญกลมหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ .พระนครศรีอยุธยา

            เหรียญกลมหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ จ.พระนครศรีอยุธยา จัดสร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ.2478 โดยหลวงพ่ออั้นได้จัดสร้างเพื่อแจกแก่ผู้มาร่วมทำบุญในการปลงศพหลวงพ่อกลั่น (บางข้อมูลว่าเหรียญรุ่นนี้สร้างสมัยหลวงพ่อกลั่นยังไม่มรณภาพ โดยพิจารณาจากศิลปะ และเทคนิคการสร้าง)