เหรียญหล่อพระลีลาหลวงพ่อโต วัดวิหารทอง จ.ชัยนาท เนื้อชินตะกั่ว

เหรียญหล่อพระลีลา หลวงพ่อโต วัดวิหารทอง .ชัยนาท เนื้อชินตะกั่ว

            เหรียญหล่อพระลีลาหลวงพ่อโต วัดวิหารทอง จ.ชัยนาท จัดสร้างราวปี 2460 หลวงพ่อโตท่านเป็นพระสงฆ์ที่ชาวสรรคบุรีเคารพนับถือกันมากองค์หนึ่ง ดังนั้น เหรียญของหลวงพ่อโต วัดวิหารทอง นี้เป็นอีกเหรียญที่พื้นที่ นิยมสะสมกันมาก และใครมีต่างหวงแหนอีกเช่นกัน เพราะเล่ากันว่า หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ร่วมปลุกเสกด้วย ตามประวัติว่าสร้างหลายพิมพ์หลายทรง แต่ที่เห็นบ่อย ก็มีพิมพ์พระพุทธ พิมพ์ลีลา พิมพ์พุทธชินราช พิมพ์ป่าเลไลย์ และพิมพ์หยดน้ำ ปัจจุบันไม่ค่อยพบเห็นมากนัก 

พุทธคุณ เด่นในด้านคงกระพันชาตรี แคล้วคลาด มีประสบการณ์มากมาย

 

            หลวงพ่อโต อดีตท่านเจ้าอาวาสวัดวิหารทอง เป็นคนตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท และเป็นพระเกจิอาจารย์รุ่นเก่าที่ประวัติของท่านไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานแน่ชัด เป็นเพียงการเล่าขานสืบต่อกันมาจากผู้เฒ่าผู้แก่ โดยกำเนิด เกิดเมื่อปี พ.ศ.2401 บิดาชื่อเงิน มารดาไม่ปรากฏนาม มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 4 คน ใช้นามสกุล “ยอดดำเนิน” 

            หลวงพ่อโต รักการบวชเรียนมาแต่เล็ก โดยลงมาอยู่ที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศึกษาในสำนักใดไม่ปรากฏหลักฐาน คุณวุฒิในด้านบาลีและเปรียญได้เล่าเรียนมาแต่ไม่ได้เข้าแปลในสนามหลวง เมื่อท่านกลับมาจำพรรษาอยู่ ณ วัดวิหารทอง ในเวลานั้นพระอินทโมลีฯ ( หลวงพ่อช้าง ) วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท และพระครูวิมลคุณากร ( หลวงปู่ศุข ) วัดปากคลองมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท กำลังปรากฏชื่อเสียงโด่งดัง ท่านได้เดินทางไปฝากตัวเป็นศิษย์กับพระอาจารย์ทั้งสอง ได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้มาพร้อมกับหลวงพ่อคง วัดใหม่บำเพ็ญบุญ ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

            เมื่อท่านกลับมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดวิหารทอง ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่มาแต่โบราณได้ทะนุบำรุงซ่อมสร้างเสนาสนะ และถาวรวัตถุซึ่งกำลังชำรุดทรุดโทรมให้กลับคืนสภาพดีดังเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระอุโบสถวัดวิหารทองเป็นของเก่า ฝีมือช่างอยุธยามีลีลาอ่อนช้อยงดงามมาก ยากที่จะหาพระอุโบสถวัดอื่นใดจะงามเท่า ถาวรวัตถุที่ท่านได้สร้างไว้และหลงเหลืออยู่ก็คือมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาท สำหรับศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์ได้ทรุดโทรม รื้อถอนสร้างเสริมขึ้นใหม่ทั้งสิ้นนอกจากท่านจะทะนุบำรุงซ่อมสร้างพระอุโบสถวัดวิหารทองแล้ว ท่านยังไปสร้างพระอุโบสถวัดดงคอน , วัดสกุณาราม , วัดโพธิ์ทอง , และวัดศีรษะเมือง สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีอีกด้วย 

            จากผลงานที่ท่านได้ทะนุบำรุงสร้างถาวรวัตถุไว้ในบวรพุทธศาสนาได้ยิ่งใหญ่มหาศาล เช่นนี้ ย่อมแสดงออกถึงคุณและเจริญวัตรของท่านนั้นจะต้องเป็นที่รวมศรัทธาแด่ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง จนกระทั้งได้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะแขวงบ้านเชี่ยน (หันคา) แต่ต่อมาท่านได้ลาออกจากตำแหน่ง ในสมัยสมเด็จมหาสมณเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวโรรส ดำรงตำแหน่งอธิบดีสงฆ์ 

            หลวงพ่อโต อดีตเจ้าอาวาสวัดวิหารทอง เป็นพระเถระ ซึ่งมีญาณแก่กล้ารูปหนึ่งบำเพ็ญสมาธิจนเกิดอภิญญาวาจาสิทธิ์ พูดคำใดเป็นคำนั้น เป็นผู้รักษาวาจาสัตย์ มีความรู้แก่กล้า สมกับเป็นศิษย์ของพระอินทโมลีฯ (หลวงพ่อช้าง) วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท และพระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่ศุข) วัดปากคลองมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท โดยแท้จริง

หลวงพ่อโต ท่านมรณภาพ ปี พ.ศ.2485 อายุได้ 83 ปี 53 พรรษา 

 

Visitors: 8,806