เหรียญหล่อหลวงพ่อทัต วัดสิงห์ พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อเมฆพัด

เหรียญหล่อหลวงพ่อทัตวัดสิงห์ พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อเมฆพัด