เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง จ.พิจิตร พิมพ์เศียรแหลม

เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง .พิจิตร พิมพ์เศียรแหลม