เหรียญหล่อพิมพ์ห้าเหลี่ยม พระสังวรา (ชุ่ม) วัดพลับ เนื้อเงิน

เหรียญหล่อพิมพ์ห้าเหลี่ยม พระสังวรา (ชุ่ม) วัดพลับ เนื้อเงิน

            เหรียญหล่อพิมพ์ห้าเหลี่ยม พระสังวรานุวงษ์เถร (ชุ่ม) วัดราชสิทธาราม (วัดพลับ) เขตบางกอกใหญ่ กทม. สร้างประมาณ พ.ศ.2460 - 2470

            ลักษณะเป็นพระเนื้อโลหะหล่อโบราณ ด้านหน้าเป็นรูปพระพุทธประทับนั่งขัดสมาธิบนฐาน ด้านข้างมีกรอบซุ้มเรือนแก้ว กรอบซุ้มหยักเข้ารูป ด้านหลังเหรียญเรียบ ไม่มีอักขระเลขยันต์ หรือตัวหนังสือใดๆ แต่มีรอยตะไบ ที่ตกแต่งพิมพ์ให้เรียบร้อย

 

            เจ้าคุณสังวรา (ชุ่ม) เกิดที่บ้าน ต.เกาะท่าพระ อ.บาง กอกใหญ่ จ.ธนบุรี เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2396 เป็นบุตรของนายอ่อนและนางขลิบ เยาว์วัยศึกษาร่ำเรียนอักขรสมัยในสำนักพระอาจารย์ทอง วัดราชสิทธาราม เมื่ออายุได้ 13 ปี บรรพชาเป็นสามเณรในสำนักพระสังวรานุวงษ์เถร (เมฆ) เล่าเรียนจนอายุครบบวชจึงเข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ โดยมี พระสังวรานุวงษ์เถร (เมฆ) เป็นพระอุปัชฌาย์, ท่านปลัดโต และพระสมุห์กลัด เป็นคู่กรรมวาจาจารย์ ได้ศึกษาพระปริยัติธรรมอยู่หลายปีจนแตกฉาน จึงหันมาศึกษาด้านวิปัสสนากรรมฐานกับพระอุปัชฌาย์ โดยเริ่มจากวิชาธรรมกายไปจนถึงถอดรูปได้ ซึ่งท่านได้ชื่อว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สุดในบรรดาศิษย์ทั้งหมดทีเดียว 

     ในปี พ.ศ.2422 เจ้าคุณสังวรา (ชุ่ม) ได้เป็นพระใบฎีกาฐานานุกรม ของ พระสังวรานุวงษ์เถร (เมฆ) และหลังจากที่พระอุปัชฌาย์มรณภาพ ท่านก็รับหน้าที่เป็นพระอาจารย์สอนและบอกกรรมฐานแก่พระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชนทั่วไป เมื่อมีโอกาสก็จะออกธุดงวัตรไปตามสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณพระพุทธบาทห้ารอย จ.เชียงราย ไปจนถึงเมืองหงสาวดีและย่างกุ้งของพม่า 

     ปี พ.ศ.2431 ได้เลื่อนเป็นพระสมุห์ฐานานุกรม ใน พระสังวราฯ (เอี่ยม) ต่อมา ปี พ.ศ.2451 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่ พระสังวรานุวงษ์เถร ตำแหน่งเจ้าอาวาสรูปที่ 16 ของ วัดราชสิทธาราม หรือ วัดพลับ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 

     เจ้าคุณสังวรา (ชุ่ม) เป็นพระมหาเถระที่ถือสมถะ และมีพรหมวิหารสี่ครบถ้วน เป็นที่เคารพศรัทธาของบรรดาพุทธศาสนิกชนอย่างกว้างขวาง มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย นอกจากนี้ ท่านยังเป็นพระอาจารย์ของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายรูป อาทิ หลวงปู่นาค วัดระฆัง, หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก และ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เป็นต้น ท่านมรณภาพเมื่อปี พ.ศ.2470 สิริอายุได้ 74 ปี

           

Visitors: 1,549