เหรียญหล่อพิมพ์ห้าเหลี่ยม พระสังวรา (ชุ่ม) วัดพลับ เนื้อทองเหลือง

เหรียญหล่อพิมพ์ห้าเหลี่ยม พระสังวรา (ชุ่ม) วัดพลับ เนื้อทองเหลือง<