พระชัยวัฒน์ หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง รุ่นโคนต้นจันทร์ เนื้อเงิน

พระชัยวัฒน์ หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง รุ่นโคนต้นจันทร์ เนื้อเงิน

            พระชัยวัฒน์ของหลวงปู่เอี่ยมนั้นมีการสร้างด้วยกันอยู่หลายครั้ง และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่อย่างหนึ่งคือ องค์พระจะเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ มีสร้อยประคำรอบพระศอ สันนิษฐานว่าท่านคงนำรูปแบบมา จากพระกริ่งตั๊กแตน ซึ่งท่านมีอยู่องค์หนึ่ง เล่ากันว่าท่านพกอยู่ในย่ามของท่าน และเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือที่ใต้ฐานจะมีการคว้านหรือเจาะรูเพื่อบรรจุกระดาษสาลงยันต์ตัวนะ แล้วอุดด้วยชันโรง 

            ประวัติการสร้างพระชัยวัฒน์ของหลวงปู่เอี่ยมนั้นท่านเคยสร้างไว้ตั้งแต่อยู่ที่วัดโคนอน โดยหลวงพ่อเล็กลูกศิษย์ของท่านเป็นผู้จัดหาโลหะต่างๆ มาผสมเป็นเนื้อ สัมฤทธิ์แล้วรีดเป็นแผ่นบางๆ เพื่อให้หลวงปู่ลงอักขระ ส่วนรูปแบบนั้นหลวงปู่ท่านเป็นคนกำหนดรูปแบบเองให้ช่างเป็นผู้ปั้นหุ่นเทียน ช่างซึ่งทราบมาว่าเป็นช่างที่มาจากบ้านช่างหล่อ เป็นผู้หลอมโลหะ 

            โดยหลวงปู่นำโลหะที่ลงอักขระแล้วใส่ลงในเบ้าหลอม โดยหลวงปู่ได้มอบให้หลวงพ่อเล็กเป็นผู้ควบคุมการหล่อ เมื่อหล่อพระเป็นองค์ดีแล้วก็นำมาเจาะใต้ฐานให้หลวงปู่บรรจุกระดาษสาแล้วอุดด้วยชันโรง พระชัยวัฒน์รุ่นแรกๆ นั้นสร้างขึ้นที่วัดโคนอนคาดว่าประมาณปี พ.ศ.2436 

            ต่อมาเมื่อหลวงปู่ได้มาจำพรรษาที่วัดหนังแล้ว ท่านก็ได้สร้างพระชัยวัฒน์ขึ้นอีก ที่นิยมเรียกกันว่า "รุ่นโคนจันทร์" เนื่องจากเทหล่อครั้งแรกที่โคนต้นจันทร์ภายในบริเวณวัดหนัง พุทธลักษณะก็คล้ายๆ กันแต่มีขนาดค่อนข้างเขื่องกว่ารุ่นสร้างเขื่อน ที่ใต้ฐานก็บรรจุกระดาษแล้วอุดชันโรงเช่นกัน ประมาณว่าท่านได้สร้างไว้ประมาณปี พ.ศ.2442-2444 

            จากคำบอกเล่าในการเททองหล่อพระนั้น หลวงปู่เป็นผู้ดูฤกษ์เททองและปลุกเสกเองทั้งสิ้น มีการตั้งราชวัติฉัตรธง ต้นกล้วย อ้อย เครื่องสังเวย และศาลเพียงตา และหลวงปู่คุมเททองและปลุกเสกเองทั้งหมด หลังจากที่เทหล่อพระเสร็จแล้ว พระเณรก็ช่วยกันเจาะใต้ฐานด้วยสว่านแล้วจึงนำกลับไปให้หลวงปู่บรรจุกระดาษสาที่ลงอักขระแล้วอุดด้วยชันโรงที่ใต้ฐาน หลังจากนั้นหลวงปู่จึงปลุกเสกอีกครั้งหนึ่ง 

 

Visitors: 2,213