เหรียญหลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน รุ่นแรก ปี 2463  เนื้อทองแดง

เหรียญหลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน รุ่นแรก ปี 2463  เนื้อทองแดง

            เหรียญหลวงพ่อม่วง จันทสโร วัดบ้านทวน จ.กาญจนบุรี รุ่นแรก จัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2463 เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์พระครูชั้นสัญญาบัตรที่ “พระครูสิงคิคุณธาดา” ได้สร้างเหรียญรุ่นแรกขึ้นมาเพื่อให้ศิษยานุศิษย์และผู้ที่เคารพศรัทธาเป็นที่ระลึก