เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง พิมพ์รูปไข่สองชาย ปี 2482 เนื้อทองแดง

เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง พิมพ์รูปไข่สองชายปี 2482 เนื้อทองแดง

            เหรียญครูบาเจ้าศรีวิชัยวัดบ้านปางจ.ลำพูน พิมพ์รูปไข่ เป็นเหรียญที่สร้างหลังท่านมรณภาพที่เรียกกันว่าเหรียญตายชุดแรก จัดสร้างขึ้นในปีพ..2482 โดยวัดราชบพิตร ได้ให้ร้านอัมราภรณ์แกะบล็อก และเข้าพิธีพุทธาภิเษกพร้อมกับวัตถุมงคลของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2481 

            ลักษณะเป็นเหรียญปั้มทรงรูปไข่ หูเชื่อม ด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัยหน้าตรงครึ่งองค์ ด้านขวาจารึกอักษรไทยอ่านว่า “ครูบาเจ้าศรีวิไชย” ด้านซ้ายจารึกอักษรล้านนา “ครูบาเจ้าศรีวิไชย” ด้านล่างจารึกปีที่จัดสร้าง “๒๔๕๒” ด้านหลังเหรียญด้านบนเป็นยันต์ห้า ถัดลงมาเป็นอักขระยันต์ 4 แถว 

            เหรียญรุ่นนี้ การจัดสร้างแบ่งออกเป็น 2 แบบ

  1. เหรียญทรงพุ่มข้าวบิณฑ์เนื้อเงินลงยา สำหรับแจกกรรมการ 
  2. เหรียญรูปไข่ แบ่งย่อยออกเป็น พิมพ์สองชาย และ พิมพ์สามชาย 

            เหรียญที่นำมาให้ชมเป็น “พิมพ์สองชาย” ให้ดูที่ข้อมือซ้ายจะมีขีดคล้ายชายจีวร 2 เส้น ถ้าเป็น “พิมพ์สามชาย” ที่ข้อมือซ้ายจะมีขีดคล้ายชายจีวร 3 เส้น          

 

            ครูบาเจ้าศรีวิชัย เป็นชาวลำพูนโดยกำเนิด เกิดปีขาล เดือน 9 เหนือ (เดือน 7 ของภาคกลาง) ขึ้น 11 ค่ำ ตรงกับวันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2421 ที่บ้านปาง ต.แม่ตืน (ปัจจุบันคือ ต.ศรีวิชัย) อ.ลี้ โยมบิดา-มารดาชื่อ นายควาย-นางอุสา มีพี่น้องทั้งหมด 5 คน ท่านเป็นคนที่ 4 

            เดิมชื่อ ‘เฟือน’ หรือ ‘อินท์เฟือน’ หมายถึง การเกิดกัมปนาทหวั่นไหวถึงสวรรค์หรือเมืองของพระอินทร์ บ้างก็ว่า ‘อ้ายฟ้าร้อง’ เพราะขณะที่ท่านเกิด ปรากฏฝนฟ้าคะนองอย่างหนัก ท่านเป็นเด็กที่มีวรรณะผุดผ่อง ฉลาด มีเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีความผูกพันกับพุทธศาสนามาตั้งแต่เด็ก ชอบชวนบิดามารดาเข้าวัดอยู่เสมอ บิดามารดาจึงนำไปฝากเป็นศิษย์ พระอธิการขัติ เจ้าอาวาสวัดบ้านปาง เพื่อศึกษาอักขระสมัยและอักษรไทย 

            จนอายุ 18 ปี จึงบรรพชาเป็นสามเณร ศึกษาภาษาพื้นเมือง ภาษาบาลี-สันสกฤต ท่านก็เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและแตกฉาน เมื่ออายุครบบวชจึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุ มีฉายา สิริวิชโย แต่ชาวบ้านมักเรียกว่า พระศรีวิชัย ศึกษาเล่าเรียนทางวิปัสสนา และออกธุดงควัตรเพื่อศึกษาเพิ่มเติมกับหลายพระอาจารย์ผู้ทรงคุณจนมีความเข้าใจและเชี่ยวชาญอย่างถ่องแท้  

            เมื่อกลับสู่วัดบ้านปาง ได้สร้างทาน ศีล บารมี ชี้แนะแนวธรรมะ ทำนุบำรุงพระศาสนา จนเป็นที่เคารพของชาวเมืองและสาธุชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง ต่างพากันเรียกท่านว่า "ครูบา" ซึ่งหมายถึง พระภิกษุอาวุโส 

         ตลอดชีวิตสมณเพศของครูบาเจ้าศรีวิชัย ท่านไม่เคยได้รับสมณศักดิ์ใดๆ แต่ทว่า ท่านได้บูรณะซ่อมแซมวัดวาอารามต่างๆ ทั้งที่เชียงใหม่และลำพูน จนพัฒนาขึ้นเป็นจำนวนมาก ด้วยศรัทธาของศิษยานุศิษย์ เพียงท่านออกปากก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี เช่น การสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ การบูรณะวัดสวนดอก บูรณะวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นต้น จนได้รับการยกย่องว่าเป็น  "นักบุญแห่งลานนาไทย"  

            ท่านมรณภาพเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2481 สิริอายุ 60 ปี 40 พรรษา

 

Visitors: 2,213