เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง พิมพ์รูปไข่สองชาย ปี 2482 เนื้อทองแดง