หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ จ.ชลบุรี พิมพ์พระคง เนื้อคลุกรัก

หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ .ชลบุรี พิมพ์พระคง เนื้อคลุกรัก 
            หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ จ.ชลบุรี ท่านสร้างพระเนื้อคลุกรัก ในสมัยที่ท่านยังจำวัดอยู่ที่วัดปากทะเล จังหวัดเพชรบุรี จนกระทั่งหลวงพ่อแก้วท่านธุดงค์มาเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดเครือวัลย์ ที่ชลบุรี ยุคแรก ๆ เรียกว่ายุคลากซุง ก็ยังสร้างพระเนื้อคลุกรัก          

            พระพิมพ์พระคง เนื้อคลุกรัก หลวงพ่อแก้ว สร้างในสมัยที่ท่านอยู่ วัดปากทะเล หรือ วัดเครือวัลย์ นั้นไม่สามารถที่จะยืนยันได้ 

            พระหลวงพ่อแก้ว นั้นโดดเด่นมากในด้านเมตตามหานิยม พระเนื้อคลุกรัก หลวงพ่อแก้วนั้นนับได้ว่าเป็นพระเครื่องหาที่หาพบได้ยาก และเป็นมงคลอย่างมาก

            หลวงพ่อแก้ว ท่านเป็นชาวปากทะเล จ.เพชรบุรี เกิดราวๆ ปี พ.ศ.2340 บวชเรียนอยู่ที่วัดปากทะเล 

            หลวงพ่อแก้วท่านชอบธุดงค์วัตรรอนแรมอยู่ตามป่าตามเขาเป็นประจำจนมีวิชาอาคมแก่กล้า ประมาณ ปี พ.ศ.2364 หลวงพ่อแก้วท่านได้ธุดงค์มาปักกลดจำพรรษา ณ วัดเครือวัลย์ 
ซึ่งขณะนั้นยังเป็นเพียงวัดร้างอยู่ในป่ารกชัฏและเต็มไปด้วยเถาวัลย์ไม้เลื้อย ระหว่างนั้นท่านก็ยังเทียวไปมาระหว่างวัดเครือวัลย์กับวัดปากทะเลอยู่เสมอ 
            และด้วยความที่ท่านมีวัตรปฏิบัติที่ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา บวกกับมีคุณธรรมและเมตตาธรรมสูง หลวงพ่อแก้วท่านจึงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านในละแวกนั้น มักมีญาติโยมมากราบไหว้และขอเครื่องรางของขลังจากท่านอยู่เสมอ
            ด้วยความที่หลวงพ่อแก้วสูงส่งไปด้วยเมตตาธรรมต่อสัตว์โลก ไม่ยินดียินร้ายกับและวางใจเป็นกลางแต่มีมุทิตาตาจิตเป็นพระธรรม ท่านจึงชอบสร้างพระปิดตา เพราะเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงการไม่เพ่งโทษผู้อื่น เพราะท่านถือว่า..ใครใคร่ได้ลาภจงได้ลาภ ใครใคร่ได้บุญก็จงได้บุญนั่นเอง

Visitors: 8,806