คชสิงห์ หลวงปู่รอด วัดบางน้ำวน จ.สมุทรสาคร เนื้อแก่นไม้ขนุน

คชสิงห์ หลวงปู่รอด วัดบางน้ำวน จ.สม