ล็อกเก็ตหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

ล็อกเก็ตหลวงพ่อสด วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

            พระมงคลเทพมุนี (หลวงพ่อสด จนฺทสโร) เป็นพระภิกษุนิกายเถรวาทฝ่ายมหานิกายชาวไทย ในบรรดาหมู่ผู้ศรัทธานับถือมักเรียกท่านด้ว