ล็อกเก็ตหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

ล็อกเก็ตหลวงพ่อสด วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

            พระมงคลเทพมุนี (หลวงพ่อสด จนฺทสโร) เป็นพระภิกษุนิกายเถรวาทฝ่ายมหานิกายชาวไทย ในบรรดาหมู่ผู้ศรัทธานับถือมักเรียกท่านด้วยชื่อ "หลวงพ่อวัดปากน้ำ" เนื่องจากท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ อำเภอภาษีเจริญ จังหวัดธนบุรี (ปัจจุบันคือ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร) ท่านเป็นผู้มีชื่อเสียงในฐานะพระวิปัสสนาจารย์ผู้เป็นต้นกำเนิดของการปฏิบัติกรรมฐานพุทธานุสติที่เรียกว่า วิชชาธรรมกาย ซึ่งนับเป็นวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศไทย

            พระมงคลเทพมุนี มีนามเดิมว่า สด มีแก้วน้อย เกิดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2427 ตรงกับวันศุกร์ แรม 6 ค่ำ เดือน 11 ปีวอก ฉศก จ.ศ. 1246 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บ้านสองพี่น้อง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบุตรคนที่สองของนายเงินและนางสุดใจ มีแก้วน้อย มีพี่น้องร่วมมารดาบิดา 5 คน

            เริ่มเรียนหนังสือกับพระภิกษุผู้เป็นน้าชาย ณ วัดสองพี่น้อง แล้วมาอยู่ ณ วัดบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ในความปกครองของพระอาจารย์ทรัพย์ ปรากฏว่าเป็นผู้สามารถเรียน อ่านภาษาขอมได้อย่างคล่องแคล่ว เมื่อสำเร็จการศึกษา แล้วได้กลับไปช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพค้าขาย ด้วยความวิริยะอุตสาหะเพื่อสร้างฐานะให้มั่นคง

            ท่านประกอบอาชีพค้าขายมาตั้งแต่อายุ 14 ปี นับแต่สิ้นบุญบิดา และประกอบอาชีพดังกล่าวเรื่อยมาจนกระทั่งเมื่ออายุ 19 ปี ท่านเกิดมีความคิดเบื่อหนายชีวิตทางโลก ด้วยเห็นถึงวัฏจักรชีวิตของมนุษย์อย่างถ่องแท้แล้ว จึงตัดสินใจขอบวชไปตลอดชีวิตเพื่อศึกษาและรับใช้พระพุทธศาสนา

            จากปฏิธานของท่านในวันนั้น ด้วยท่านมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นห่วงมารดา จึงขมักเขม้นทำงานเก็บสะสมทรัพย์ เพื่อให้มารดาสามารถเลี้ยงชีพได้ตลอดชีวิต 

            เมื่อบรรลุความตั้งใจในส่วนนี้แล้ว ท่านจึงได้อุปสมบท ณ วัดสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ในปี พ.ศ.2449 ขณะอายุได้ 22 ปี โดยมี พระอาจารย์ดี วัดประตูศาล อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวินยานุโยค (เหนี่ยง อินทโชโต) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์โหน่ง อินทสุวรรณโณ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ โดยได้รับฉายาว่า “จนฺทสโร”

            หลวงพ่อสด จนฺทสโร ได้จำพรรษาที่วัดสองพี่น้องเป็นระยะเวลา 1 พรรษา จึงได้เดินทางมาจำพรรษา ณ วัดเชตุพน หรือ วัดโพธิ์ท่าเตียน ในขณะที่จำพรรษาที่วัดเชตุพนนั้น ท่านยังได้เดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทั้งใกล้และไกล เพื่อศึกษาหาความรู้ด้านคันถธุระ และ วิปัสสนาธุระ ณ สถานที่ต่าง ๆ อีกหลายที่หลายสำนักด้วยกัน จนกระทั่ง

พ.ศ.2459 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส วัดปากน้ำ

พ.ศ.2463 ได้รับสมณศักดิ์เป็น พระครูสมณธรรมทาน

พ.ศ.2492 เป็นพระราชาคณะสามัญที่ พระภาวนาโกศลเถระ ถือพัดยศพื้นสีขาว อันเป็นตำแหน่งเกี่ยวกับทางด้านวิปัสสนาธุระโดยตรง

พ.ศ.2498 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช มีพระราชทินนามว่า พระมงคลราชมุนี

พ.ศ.2500 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชทินนามว่า พระมงคลเทพมุนี

            พระมงคลเทพมุนี หรือ หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ เริ่มป่วยตั้งแต่ ปี พ.ศ.2499 และได้มรณภาพลงด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตก เมื่อ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2502 เวลา 15.05 น. สิริอายุ 75 ปี 53 พรรษา ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

 

Visitors: 2,214