พระพุทธชินราชใบเสมา กรุเขาพนมเพลิง จ.สุโขทัย

พระพุทธชินราชใบเสมา กรุเขาพนมเพลิง .สุโขทัย

            พระพุทธชินราชใบเสมา กรุเขาพนมเพลิง จ.สุโขทัย เป็นพระที่จำลองมาจากพระพุทธชินราชองค์ประธานในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จ.พิษณุโลก เป็นพระศิลปะเดียวกันกับพระพุทธชินราชใบเสมา จ.พิษณุโลกทุกประการ เพราะว่าผู้สร้างเป็นคนเดียวกัน คือ สมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไท แต่แตกกรุจากเขาพนมเพลิง จ.สุโขทัย

            พุทธลักษณะเป็นพระพุทธพิมพ์อู่ทอง ประทับในซุ้มเรือนแก้ว ปางมารวิชัย จากหลักฐานทางด้านเชิงศิลป์ และ อายุของกรุที่แตกกรุมานั้น ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นพระที่ถือกำเนิดโดยผู้สร้างคนเดียวกัน และ จำลองมาจากพระพุทธชินราชนั่นเอง

 

Visitors: 2,214