พระคงดำ จ.ลำพูน

พระคงดำ จ.ลำพูน

            "พระคง หรือ พระลำพูน" หนึ่งในพระชื่อดังของลำพูน พบที่กรุวัดพระคงฤาษี หรือ วัดอนันทราม จ.ลำพูน ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ทางทิศเหนือ มีสุเทวะฤาษี เป็นผู้รักษาเมือง พระสกุลลำพูนที่พบ ณ กรุแห่งนี้ สันนิษฐานว่าเป็นพระสมัยเดียวกันกับพระรอด และสร้างโดยสุเทวะฤาษี เช่น เดียวกัน
            ตามความหมายแล้ว "คง" หมายถึง การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าภายใต้ซุ้มโพธิ์ที่พุทธคยา 
ดังนั้น จึงมีพุทธศิลปะที่งดงามสง่า องค์พระประธานประทับนั่งขัดสมาธิเพชร แสดงปา