สมเด็จบางขุนพรหม กรุเจดีย์เล็ก พิมพ์สามเหลี่ยม

สมเด็จบางขุนพรหม กรุเจดีย์เล็ก พิมพ์สามเหลี่ยม

            เมื่อครั้งที่ท่านเสมียนตราด้วงทำการบูรณะวั