เหรียญหลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน รุ่นแรก ปี 2463 เนื้อทองแดง

เหรียญหลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน รุ่นแรก ปี 2463  เนื้อทองแดง