เหรียญหลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน รุ่นแรก ปี 2463 เนื้อทองแดง

เหรียญหลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน รุ่นแรก ปี 2463  เนื้อทองแดง

            เหรียญหลวงพ่อม่วง จันทสโร วัดบ้านทวน จ.กาญจนบุรี รุ่นแรก จัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2463 เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์พระครูชั้นสัญญาบัตรที่ “พระครูสิงคิคุณธาดา” ได้สร้างเหรียญรุ่นแรกขึ้นมาเพื่อให้ศิษยานุศิษย์และผู้ที่เคารพศรัทธาเป็นที่ระลึก  

            ลักษณะเป็นเหรียญทรงรูปไข่ปั้มขอบกระบอก หูเชื่อม ด้านหน้าเหรียญเป็นรูปหลวงพ่อม่วงครึ่งองค์ ข้างล่างเป็นโบว์แถบ มีข้อความว่า “พระครูสิงคิคุณธาดา” ครึ่งบนมีอักขระขอม 16 ตัว ได้แก่ “อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ พุ ภะ สัง วิ เพา ปุ กะ ยะ ปะ” แปลว่า อิติปิโส มงคลฯ กับหัวใจพระธรรม 7 คัมภีร์ ด้านหลังเหรียญ มีข้อความว่า “ที่ระฤก อุปชาวัดบ้านทวน” และมีอักขระขอมว่า “อิโส มิโส โมอะ นะลือ”

 

            พระครูสิงคิคุณธาดา (ม่วง จันทสโร) วัดบ้านทวน อ.บ้านทวน (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น อ.พนมทวน จ.กาญรนบุรี) จ.กาญจนบุรี เกินเมื่อวันอังคาร ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ปี พ.ศ.2378 ณ บ้าน ต.บ้านทวน จ.กาญจนบุรี 

            เมื่ออายุ 21 ปี ได้เข้าอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดบ้านทวน โดยมี พระอธิการศรี เป็นพระอุปัชฌายะ พระอาจารย์ช้าง วัดบ้านทวน เป็นพระกรรมวาจาจารย์        

            หลวงพ่อม่วงท่านมีศิษยานุศิษย์ คือ พระวิสุทธิรังษี (เปลี่ยน อินทสโร) วัดไชยชุมพลชนะสงคราม, พระเทพมงคลรังษี (ดี พุทธโชติ) วัดเทวสังฆาราม  มีสหธรรมิก คือ พระครูสิงคิบุรคณาจารย์ (สุด) วัดเทวสังฆาราม

            วัตถุมงคลของท่านคือ เหรียญรุ่นแรก พิมพ์หน้าหนุ่ม, หน้าแก่ และยังมีเครื่องราง เช่น แหวนพิรอดแขน พุทธคุณเด่นในด้าน คงกระพันชาตรี มหาอุตม์

            หลวงพ่อม่วง  ท่านมรณะภาพเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2471 รวมสิริอายุ 92 ปี 71 พรรษา

 

Visitors: 2,214