เหรียญหลวงพ่อธรรมจักร วัดธรรมามูลวรวิหาร ปี 2461 เนื้อทองแดง

เหรียญหลวงพ่อธรรมจักร วัดธรรมามูลวรวิหาร