เหรียญพระพุทธตรัสรู้ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ปี 2485 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง