เหรียญหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง ปี 2472 เนื้อทองแดง

เหรียญหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง ปี 2472 เนื้อทองแดง 

            เหรียญหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง จ.พิจิตร จัดสร้างข