เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระสังฆราช กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ ปี 2466

เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระสังฆราช กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ ปี 2466

            เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระสังฆราช กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ รุ่นแรก จัดสร้างในปี พ.ศ.2466 ทรงสร้างไว้เป็นที่ระลึกในปีทีมีพระชนมายุ 65 พรรษา เสมอพระชนมายุของพระชนก

            ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปอาร์มหรือโล่ ด้านหน