เหรียญทวีธาภิเศก ที่ระลึกรัชกาลที่ 5 ครองสิริราชสมบัติเสมอด้วยรัชกาลที่ 2 ทวีคูณ ร.ศ. 117 (พ.ศ. 2441)