เหรียญที่ระลึก รัชกาลที่ 5 ครองราชย์เสมอ รัชกาลที่ 1

เหรียญที่ระลึก รัชกาลที่ 5 ครองราชย์ เสมอรัชกาลที่ 1

เหรียญที่ระลึก รัชกาลที่ 5 ครองราชย์เสมอ รัชกาลที่ 1 

            ลักษณะเป็นเหรียญรูปทรงรี ขอบหยัก ด้านหน้าเหรียญเป็นรูปพระเกี้ยวทางซ้าย และ รูปปทุมอุณาโลม อยู่ด้านขวา ประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า ด้านหลังเหรียญมีข้อความ “ที่รฤก รัชกาลที่ ๕ เสมอด้วย รัชกาลที่ ๑ รัตนโกสินทร์ ๒๘ศก ๑๑๔”

            ผลิตเมื่อปี 2438 อายุ 123 ปี โดยประมาณ

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก siamcoin.com

 

Visitors: 2,213