เหรียญพระพุทธวิริยากร (จิตร ฉันโน) วัดสัตตนารถปริวัตร ปี 2458 เนื้อทองแดง

เหรียญพระพุทธวิริยากร (จิตรฉันโน) วัดสัตตนารถปริวัตร ปี 2458 เนื้อทองแดง

            เหรียญพระพุทธวิริยากร (จิตร ฉันโน) วัดสัตตนารถปริวัตร จ.ราชบุรี เป็นเหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกของประเทศไทย จัด