สมเด็จบางขุนพรหม กรุเก่า พิมพ์ฐานคู่

สมเด็จบางขุนพรหม กรุเก่า พิมพ์ฐานคู่

            เป็นที่ทราบกันดีว่า เจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์โต ท่านได้เป็นผู้ที่สร้างพระสมเด็จวัดระฆัง สุดยอดของพระเครื่องของเมืองไทย ซึ่งท่านได้สร้างเมื่อปี 2409 ภายหลังจากท่า